نحوه چاپ مقاله isi

نحوه چاپ مقاله isi
 • نحوه چاپ مقاله isi : هنگامی که تصمیم می گیرید برای مجلات دانشگاهی بنویسید، باید تمام قوانین و اصول را در نظر بگیرید تا مقاله ای کامل بنویسید که از رد شدن مصون باشد. تمام مقالات علمی و تحقیقاتی روشی را برای ارتباط دانشمندان با سایر دانشمندان در مورد نتایج تحقیقات خود ارائه می دهند. مقالات قالب کلی یکسان و قسمتهای متمایزی دارند که نوع خاصی از اطلاعات را نشان می دهد. تعداد و عناوین بخشها ممکن است در مجلات متفاوت باشد، اما در اکثر موارد، شما باید یک ساختار اساسی را حفظ کنید. یک مقاله ISI شامل این بخش ها است: عنوان، چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث، نتیجه، تقدیر و تشکر و منابع.

  عنوان مقاله isi

  اولین گام در نوشتن مقاله ISI، نوشتن عنوان مقاله است. عنوان اولین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جذب می کند. عنوان باید از نظر علمی صحیح باشد و آنچه در تحقیق انجام شده است به درستی ارائه شود، زیرا اولین عنصری است که یک ویراستار مجله یا یک خواننده می بیند. عنوان باید موضوع اصلی مقاله را خلاصه کرده و جذاب باشد. یک محقق باید از نوشتن عناوین طولانی و استفاده از کلمات اختصاری ناشناخته در عنوان مقاله خودداری کند.

  چکیده مقاله isi

  یک چکیده خلاصه ای کامل، اما بسیار مختصر از مقاله در اختیار خواننده قرار می دهد. در این بخش، محقق باید تحقیقات خود را خلاصه کند در حالی که اهمیت موضوع و نتایج بدست آمده را به طور واضح و روشن در تعداد محدودی از کلمات برجسته کرده است. (بسته به نوع مجله ، مثلاً تا ۲۰۰ کلمه) چکیده مقاله باید به گونه ای باشد که دیگران را به خواندن مقاله شما ترغیب کند. هیچ اطلاعاتی فراتر از اطلاعات استفاده شده در مقاله خود وارد نکنید. یک چکیده معمولاً به صورت کلی نوشته می شود تا یافته ها را با جزئیات گزارش دهد. به طور کلی چکیده هیچ مرجعی را شامل نمی شود.

  اگر از کلمات اختصاری به صورت چکیده استفاده می کنید، باید عبارت کامل را در پرانتز بعد از مخفف یا اختصار داخل پرانتز را بعد از عبارت کامل وارد کنید. معمولاً می توانید از حالت فعلی در چکیده خود استفاده کنید، اما از افعال زمان گذشته نیز می توانید استفاده کنید. به طور کلی دو نوع چکیده وجود دارد:

  چکیده توصیفی: چکیده های توصیفی در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی یا روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرند و به طور خلاصه کار طولانی تر را شرح می دهند. این نوع چکیده ها در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ کلمه است.

  ساختار چکیده توصیفی به طور کلی به شرح مقابل است: تاریخ، هدف و دامنه تحقیق.

  چکیده علمی: چکیده های اطلاعاتی معمولاً در مقالات مهندسی، علوم یا روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرند و تمام ادله اصلی و نتایج مهم را ارائه می دهند. این چکیده ها تقریباً شامل ۲۰۰ کلمه هستند و از بخش های مقابل تشکیل شده اند: تاریخ، هدف، روش، یافته ها / نتایج، نتیجه و کلید واژه ها.

  نحوه چاپ مقاله isi

  نحوه چاپ مقاله isi

  کلمات کلیدی مقاله isi

  کلمات کلیدی ترجیحاً باید عباراتی از ۲-۴ کلمه باشند که نشان دهند چیستی موضوع و ارتباط نزدیک با موضوع شما باشند. کلمات کلیدی نوشته شده در یک کلمه قابل قبول هستند، اما ممکن است بسیاری از موارد منطبق نادرست را ایجاد کنند. با کمک کلمه کلیدی شما، سایر نویسندگان و محققان می توانند مقاله شما را پیدا کنند.

  مقدمه مقاله isi

  به طور خلاصه، در بخش مقدمه، شما باید به سوال “چرا” پاسخ دهید و دلایل خود را در مورد انتخاب آن موضوع برای تحقیق، اهمیت آن، روش ها یا رویکردهای تحقیق خود و غیره روشن کنید. در این بخش، شما همچنین مقداری اطلاعات پیش زمینه را ارائه می دهید و زمینه توصیف مسئله یا سوال تحقیق را تعیین می کنید. در اینجا می توانید به خلا دانش برای پر کردن بقیه مقاله خود اشاره کنید. در آغاز مقدمه، بهتر است به صورت کلی صحبت شود و جزئیات و موضوع اصلی تحقیق به تدریج توضیح داده شود.

  در این بخش، شما باید تحقیق و نتایج بدست آمده در گذشته، کمبودها یا کمبودهای آنها و سپس روش مورد استفاده برای نوشتن مقاله را شرح دهید.

  پاراگراف آخر بخش مقدمه، ساختار کلی مقاله و موضوعاتی را که باید در بخشهای بعدی بحث شود، بیان می کند. زمان های فعل استفاده شده در این بخش ترکیبی از حال و گذشته است.

  مواد و روش ها در مقاله isi

  نوشتن بخش مواد و روش ها می تواند خسته کننده باشد، اما اگر به خوبی توصیف و نوشته شود، نتیجه گیری شما را تقویت می کند و می تواند احتمال چاپ مقاله isi شما در یک ژورنال خوب را افزایش دهد.

  با نوشتن این بخش، شما باید با اطلاعات کلی که مربوط به کل متن است و با جزئیات آزمایشی خاص به پایان می رسد، شروع کنید. شما می توانید آزمایشات آماری را تا حد ممکن کامل انجام دهید و از مراجعه به مزایا و معایب روش ها یا نتایج خاص از هر نوع خودداری کنید.

  نتایج مقاله isi

  در این بخش، دستاوردها، یافته ها و مقادیر عددی نتایج آزمون، اهمیت و اعتبار آنها و همچنین مشخصات آماری باید به طور واضح و دقیق توضیح داده شود. زمان فعل مورد استفاده در این بخش در گذشته است. هدف اصلی این بخش ارائه نتایج شماست. این بخش را یک گزارش عینی از نتایج قرار دهید و تمام تفسیرهای این بخش را حفظ کنید.

  یافته های خود را در این بخش خلاصه کرده و در صورت امکان آنها را در جداول یا شکل ارائه دهید. تمام نتایج موجود در متن را توصیف کنید و خواننده را به مشاهدات مربوطه هدایت کنید. نتایج آزمایشات کنترل را توصیف کنید و مشاهداتی را که در جدول یا شکل ارائه نشده اند، توصیف کنید. داده ها را تجزیه و تحلیل کنید، سپس آن ها را به صورت نمودار، جدول یا شکل ارائه دهید.

  نحوه چاپ مقاله isi

  نحوه چاپ مقاله isi

  بحث مقاله isi

  این بخش نتایج و دستاوردهای تحقیق را تفسیر و تحلیل می کند و بنابراین به دانش گسترده ای نیاز دارد. در این بخش باید به طور خلاصه تحقیقات قبلی مرتبط با موضوع مقاله ذکر شده در مقدمه و مقایسه روشها یا نتایج این مقالات با مواردی که در مطالعه شماست مقایسه شود. همچنین لازم است مزایا و معایب تحقیقات فعلی و همچنین سازگاری یا ناسازگاری یافته های خود را با یافته های قبلی به دقت توضیح دهید. زمان فعل مورد استفاده در این بخش در گذشته است.

  نتیجه مقاله isi

  این بخش یک نمای کلی بسیار مختصر از کل مقاله است. در واقع، این بخش مشابه چکیده ، اما به طور کلی، هیچ محدودیتی در تعداد کلمات ایجاد نمی کند. این بخش اهمیت موضوع، نتایج کلی تحقیق و تحقیقات انجام شده و همچنین تحقیقات آینده در مورد این موضوع را توضیح و تشریح می کند. زمان های فعل استفاده شده در این بخش ترکیبی از گذشته و آینده است.

  تقدیر و تشکر مقاله isi

  این بخش لزوماً در کلیه مقالات یافت نمی شود. در این بخش، از همه کسانی که در انجام تحقیق کمک کرده اند، تشکر می کنید. شما همچنین می توانید از موسساتی که برای مطالعه تحقیقاتی شما حمایت مالی کرده اند و یا تجهیزات لازم را در اختیار شما قرار داده اند، تشکر کنید و از بازرسان که در ارائه بینش ارزشمند درباره چگونگی بهبود مقاله شما کمک کرده اند، سپاسگزار باشید.

  نحوه چاپ مقاله isi

  نحوه چاپ مقاله isi

  منابع مقاله isi

  این بخش منابع ذکر شده در کل مقاله را ارائه می دهد و در انتهای مقاله شما قرار می گیرد. منابع باید به ترتیب حروف الفبا مطابق با نام نویسنده اول ذکر شده و شماره گذاری نشوند. اهمیت منابع در مقالات ISI بسیار بالاست. در صورتی که منابع به درستی نوشته نشوند، به سرقت علمی متهم خواهید شد.

  پس از نوشتن مقاله ISI باید به دنبال بهترین و مناسب ترین ژورنال برای چاپ مقاله آی اس آی بگردید.

  داوری مقاله ISI

  داوران مجله برای بررسی مقاله شما، مقاله را از جهات مختلفی بررسی می کنند. اولین موردی که مورد توجه است، تازگی و جدید بودن عنوان مقاله است. سپس ساختار و روش مقاله مورد توجه قرار می گیرد. شیوه نوشتن مقاله نیز مورد توجه داوران ISI می باشدو داوران بررسی می کنند که روش نوشتن مقاله ISI قابل فهم و روشن است یا خیر. در رفرنس دهی مقاله ISI نیز دقت کنید. زیرا رفرنس دهی در مقاله از مواردی است که توجه داوران را به خود جلب می کند.

  هزینه چاپ مقاله isi

  هزینه چاپ مقاله ISI با توجه به نوع مقاله شما که در چه حوزه خاصی نوشته شده است متفاوت است. هزینه ویراستاری، ارسال مقاله و ترجمه مقاله از هزینه های معمولی هر مقاله ای است. هم چنین از عوامل تاثیرگذار در هزینه چاپ مقاله ISI می توان از نوع مجله نام برد. مجلات بر اساس هزینه چاپ به دو دسته کلوز اکسس و اپن اکسس تقسیم بندی می شوند.

  برای چاپ مقالات اپن اکسس باید هزینه چاپ  مقاله را نویسنده بپردازد اما برای مقالات کلوز اکسس، پرداخت هزینه دسترسی با خوانندگان است. مورد دیگری که پژوهشگران ایرانی باید جدی بگیرند، ترجمه مقاله است که باید توسط فردی مسلط به همه اصول و قواعد زبان انگلیسی انجام شود. معمولا مترجمان نیتیو بهترین گزینه برای ترجمه مقاله برای ارسال به ژورنال های ISI  هستند.

  درنهایت برای چاپ مقاله با افراد مطلع، کسانی که این راه را رفته اند یا موسسه های چاپ مقاله کمک بگیرید. راهنمایی این افراد همانند چراغی در راه طولانی و تاریک چاپ مقاله می باشد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  0/5 (0 نظر)