برچسب: انتشار مقاله مشترک استاد ایرانی با دانشگاه مونترال کانادا

خانه نوشته های دارای برچسب "انتشار مقاله مشترک استاد ایرانی با دانشگاه مونترال کانادا"
چاپ مقاله مشترک استاد ایرانی با دانشگاه مونترال کانادا

چاپ مقاله مشترک استاد ایرانی با دانشگاه مونترال کانادا

چاپ مقاله مشترک استاد ایرانی با دانشگاه مونترال کانادا : پژوهش مشترک دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیأت علمی گروه علوم مهندسی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار و محققانی از دانشگاه ETS در مونترال کانادا، منجر به چاپ مقاله ای…