برچسب: دلایل عدم پذیرش مقاله علمی پژوهشی

خانه نوشته های دارای برچسب "دلایل عدم پذیرش مقاله علمی پژوهشی"
دلایل رد شدن مقاله علمی پژوهشی

دلایل رد شدن مقاله علمی پژوهشی

دلایل رد شدن مقاله علمی پژوهشی معمولا به مسائل فنی و ویراستاری برمی گردد.  در نگارش مقاله علمی پژوهشی همانطور که در مقالات قبلی صحبت کردیم، به جمع آوری داده ها از آزمایشات و تحلیل روش ها مشغولی هستیم. دلایل…