برچسب: مقالات علمی ترویجی مروری:

خانه نوشته های دارای برچسب "مقالات علمی ترویجی مروری:"
تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی

تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی

تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی : مقاله علمی پژوهشی با طرح یک سوال یا درک یک خلا علمی آغاز می شود. مقاله علمی پژوهشی مسئله ای را با روش ها و متدهای خاصی بررسی می کند و…