برچسب: مقاله علمی ترویجی چیست؟

خانه نوشته های دارای برچسب "مقاله علمی ترویجی چیست؟"
تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی

تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی

تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی : مقاله علمی پژوهشی با طرح یک سوال یا درک یک خلا علمی آغاز می شود. مقاله علمی پژوهشی مسئله ای را با روش ها و متدهای خاصی بررسی می کند و…