برچسب: مقاله پابمد

خانه نوشته های دارای برچسب "مقاله پابمد"
تفاوت چاپ مقاله علمی پژوهشی با پابمد

تفاوت چاپ مقاله علمی پژوهشی با پابمد

تفاوت چاپ مقاله علمی پژوهشی با پابمد : برای درک تفاوت چاپ مقاله علمی پژوهشی با چاپ مقاله پابمد ابتدا باید به بررسی مجلات بین المللی و داخلی بپردازیم. مجلات بین المللی از نظر اعتبار و درجه علمی به چهار…