برچسب: استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه

خانه نوشته های دارای برچسب "استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه"
تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی

تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی

تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی : بسیاری از دانشجویان پس از نوشتن پایان نامه کارشناسی یا ارشد تلاش می کنند که  از تحقیق انجام شده به عنوان پایه مقاله علمی پژوهشی استفاده کنند و یا برای تبدیل پایان…