برچسب: داوری مقالات به انگلیسی

خانه نوشته های دارای برچسب "داوری مقالات به انگلیسی"
داوری مقالات علمی پژوهشی چگونه است؟

داوری مقالات علمی پژوهشی چگونه است؟

داوری مقالات علمی پژوهشی چگونه است؟ مراحل داوری مقالات علمی پژوهشی پیچیده و دشوار است. البته میزان سختی فرآیند داوری با توجه به  ژورنال های مختلف متفاوت است. بعضی از مجلات برای داوری مجلات مراحل سختی را در نظر می…