برچسب: دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

خانه نوشته های دارای برچسب "دکتری تخصصی دانشگاه آزاد"
آخرین جزئیات ثبت‌نام دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

آخرین جزئیات ثبت‌نام دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

آخرین جزئیات ثبت‌نام دکتری تخصصی دانشگاه آزاد : آخرین جزئیات ثبت‌نام و شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی توسط رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام شد. دکتر بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش،…