برچسب: دکتری دانشگاه شریف

خانه نوشته های دارای برچسب "دکتری دانشگاه شریف"
زمان و نحوه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه شریف

زمان و نحوه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه شریف

زمان و نحوه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه شریف : براساس آخرین اخبار اعلام شده از سوی دانشگاه شریف ، نحوه و زمان برگزاری مصاحبه دکتری در تمامی دانشکده های دانشگاه شریف به صورت زیر می باشد. این دانشگاه با توجه…