برچسب: نحوه ارزیابی مقاله علمی پژوهشی

خانه نوشته های دارای برچسب "نحوه ارزیابی مقاله علمی پژوهشی"
نحوه ارزیابی مقاله علمی پژوهشی

نحوه ارزیابی مقاله علمی پژوهشی

نحوه ارزیابی مقاله علمی پژوهشی برای اصالت مقاله و اطمینان از مفید بودن آن برای چاپ در ژورنال ها انجام می شود. در واقع مجلات علمی پژوهشی  شامل مقالاتی هستند که تحقیقات با کیفیت بالا را توصیف می کنند و…