برچسب: ارسال مقاله برای داوری

خانه نوشته های دارای برچسب "ارسال مقاله برای داوری"
چاپ مقاله طبق اصول دانشگاه تهران

چاپ مقاله طبق اصول دانشگاه تهران

برای چاپ مقاله طبق اصول دانشگاه تهران ، همانند چاپ مقاله علمی پژوهشی باید اصول نگارش مقاله و بخش های مختلف مقاله را بشناسید. همچنین درج مقاله در سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران با فرمت خاصی امکان پذیر است….