برچسب: مقالات علمی ترویجی تحلیلی

خانه نوشته های دارای برچسب "مقالات علمی ترویجی تحلیلی"
تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی

تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی

تفاوت مقاله علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی : مقاله علمی پژوهشی با طرح یک سوال یا درک یک خلا علمی آغاز می شود. مقاله علمی پژوهشی مسئله ای را با روش ها و متدهای خاصی بررسی می کند و…