برچسب: نحوه رفرنس دهی در مقاله isi

خانه نوشته های دارای برچسب "نحوه رفرنس دهی در مقاله isi"
نحوه استناد به مقاله علمی پژوهشی

نحوه استناد به مقاله علمی پژوهشی

نحوه استناد به مقاله علمی پژوهشی : قبل از پرداختن به نحوه استناد دهی به مقاله علمی پژوهشی، باید این را بدانید که در استناد دهی بادی تا جای ممکن اطلاعات کامل اثر را وارد کنید که وقتی خواننده مقاله…